Oliver Stone - The most honest 3 minutes in television history

Words not necessary - share it.

Del det overalt og glem for et øjeblik den hjernevask vi dagligt udsættes for af vore medier.
__________________________________________________________________________________

Sarah Wagenknecht beskylder Ukraine for krigsforbrydelser i Donbass


Sarah Wagenknecht beskylder Ukraine for krigsforbrydelser i Donbass. Marieluise Beck (De Grønne) reagerer voldsomt

www.Merkur.de

Tyskland er splittet i spørgsmålet om flere våbenleverancer til Ukraine. Studievært Sandra Maischberger fra TV kanalen, das Erste ARD lod De Grønne og Die Linke udveksle de to lejres grundlæggende holdninger.

"Jeg tror, at der begås forfærdelige krigsforbrydelser i denne krig, og sandsynligvis fra begge sider," siger Sahra Wagenknecht. Den erklærede kommunist og medlem for Die Linke i Forbundsdagen hører til blandt de politikere, der længe forsvarede Vladimir Putin. På tærsklen til den russiske invasion afviste hun på det kraftigste at dette ville ske. Wagenknecht var i programmet inviteret som opponent til den grønne politiker Marieluise Beck, der for nyligt var i Kiev til forhandlinger i forbindelse med Ukraine-krisen. Bech er stærkt engageret i militær støtte til det delvist besatte land. 


 

Da økonomen Jeffrey Sachs rystede CNNs propagandamaskine

Jeg var ved at få morgenkrydderen galt i halsen da jeg så dette interview på CNN med Jeffrey Sachs. Sidder han ikke der og undsiger Vestens sanktionspolitik som det vanvid, det nu engang er. Her må jeg for en gangs skyld erklære mig enig med ham (!). Og sidder han ikke der og formaster sig til at argumentere for fred.  


 

 

Nina Jankowicz: Det identitetspolitiske fyrtårn i det nyetablerede amerikanske sandhedsministerium

Det måtte jo komme - yankee-imperialismen og senkapitalismens totalitære udvikling taget I betragtning. Amerikanske “Disinformation Governance Board”, giver en associationer i retning af George Orwells ”ministerium for sandhed” i bogen "1984". Misinformation er blevet det store buzz word i USA. Det nystiftede "sandhedsministerium" blev annonceret af Department of Homeland Security (DHS) den 27. april i år under en budgethøring i et udvalg under DHS. DHS havde truffet beslutningen om at danne bestyrelsen i 2021 angiveligt på "et videnskabeligt grundlag". Motivationen er beskrevet som "spørgsmål om privatlivets fred og borgerlig frihed for onlineindhold". Den sidste frihed, der savner enhver begrundelse i internationale traktater f.eks. FNs konvention om menneskerettigheder, er endnu en manipulation af den amerikanske offentlighed, der skal tjene til at overvåge borgerne og indskrænke ytringsfriheden med det misledende ord ”misinformation” - som om at der findes en absolut sandhed. For indeværende er sandheden defineret af den herskende klasse i USA tegnet af monopolkapitalister som George Soros, Jeff Besos, Bill gates og korrupte politikere som Joe Biden og hans søn Hunter Biden, Big Tech medier, medicinalindustriens og det militær-industrielle kompleks top der spinder guld på krig, død og ødelæggelse - for tiden i Ukraine.
Den mest latterlige fremtoning i det nystiftede "sandhedsministerium" administrerende direktør Nina Jankowicz - et fascistoidt fyrtårn i Demokraternes autoritære cirkus i et USA - er i færd med at afmontere alle borgerlige frihedsrettigheder. Hun er et rystende eksempel på intellektuel inkompetence ved siden af, at hun er den, der dels spreder identitetspolitisk og krigs-propagandistisk misinformation. Hun er tidligere rådgiver for det højreradikale ukrainske udenrigsministerium.

Styring af den angivelige misinformation

Det Orwellianske ministerium for sandhed er en realitet hos en nær allieret med de danske politikere der har allieret sig med fascistoide kræfter i Ukraine

USAs totalitære udvikling og Joe Bidens administration, som jeg andet sted her på sitet har tilladt mig at kalde eksponenten for den snigende fascisme, har nu banet vejen for etableringen af "The Disinformation Governance Board".

George Orwells Sandhedsministerium i hans litterære hovedværk 1984 tegnede libertære socialistiske ideologier i en protest mod Stalinismen. Dette får Fox News Tucker Carlson til at tale om det sovjettiske NKVD under Stalin som en parallel til det nystiftede censur-bureau. The Disinformation Governance Board og den omsiggribende censur af anderledes tænkende end de, der tegner den neoliberale linje i det Demokratiske parti giver giver ikke alene associationer om Stalinismens forvanskning af marxismen og socialismen. Man kan også skimte konturerne af Joseph Goebbels propagandaministerium.

_________________________________________________________________________________

Bevar Forsvarsforbeholdet

Bevar forbeholdet - krigens sjakaler skal ikke skaffe sig ekstraprofitter på vanvittige krige

Vi skal stemme om det danske forsvarsforbehold den 1. juni. Folkebevægelsen og fagbevægelsens Holdning mod EU er klar. Forbeholdet skal forsvares, og derfor skal vi stemme NEJ.

Det langsigtede perspektiv er naturligvis ikke alene at bevare forbeholdene, der under alle omstændigheder var for lidt, da de oprindeligt blev nedfældet. Skiftende regeringer og deres embedsmænd har det med at omgå vælgernes beslutninger og finde veje til alligevel at fortsætte EU samarbejdet som om vi sagde ja.

På lang sigt skal vi forlade EU som andre lande i Europa vil gøre det efter Brexit. Og for den sags skyld skal vi også ud af NATO.

Man lægger nu op til at danske skatteborgere skal betale 3.5 miliarder til et kommende EU samarbejde, og det er oveni den ene milliard man allerede smider ud på at samarbejde med fascistoide og nazistiske kræfter i Ukraine. Hertil kommer NATO udgifterne, som ligger et sted mellem 1 og 2% af det danske bruttonationalprodukt - det vil sikkert på grund af krigshysteriet komme til at koste endnu mere. Yderligere er der udgifterne til 100.000 såkaldte flygtninge fra Ukraine, der reelt mestendels er emigranter, der i det fleste tilfælde aldrig vil vende hjem. Militarismen koster ikke alene danske skatteborgere mange penge. Man ved i dag ikke, hvor mange af de såkaldte  "flygtninge", der har fascistoide tendenser. Skal Danmark til at være et center for det internationale "sorte orkester", når medlemmer af højreradikale og nazistiske bataljoner skal have asyl for at undgå en krigsforbryderdomstol. Ja det er det EU vil, og som så meget andet fra eurokraternes mekka går det stik imod, hvad vi virkeligt ville ønske os, hvis vi fik reel information i stedet for al den NATO propaganda.


 

En historie har altid to sider

I en demokratisk debat skal vi altid have historien set fra to eller flere sider. Det glemmer man i Vesten i disse tider, hvor ord som "misinformation", "fake news" og lignende fratager hele befolkninger muligheden for selv at bestemme, hvad der er rigtigt og forkert. 

Vi er ikke så ubegavede, at vi ikke godt ved, at det meste af det, vi hører er NATO propaganda og propaganda fra CIA, The Disinformation Board og de fire apokalyptiske ryttere Amazon, Apple, Google og Facebook. Men at Danmarks Radio skal agere mikrofonholdere for propaganda  er for galt. DR har en forpligtigelse som en Public Service Kanal til at levere alsidig information, og det gør man ikke for tiden. Hver eneste dag glemmer man på DR Public Service forpligtigelsen: "DR har en særlig public service forpligtigelse, som betyder, at DR ’skal styrke danskernes viden om og forståelse for den verden, der omgiver Danmark'". Det kan man bestemt ikke sige DR gør - i stedet fylder man os med fordummet propaganda og fupnyheder.

Jeg har fået nok af DRs (og TV2's) propaganda og har konsekvent boykottet alle nyheder og dokumentarprogrammer i fem uger. Jeg får kvalme over journalister, der end ikke evner at leve op til, hvad man må kunne forvente af en journalist, der skal tjekke sine kilder ordentligt i stedet for passivt at sige det Big Brother i USA dikterer dem.

I øvrigt kan du se Russia Today hvis du vil - her er linket. Lad seerne selv bestemme, om de synes RT er propaganda


 

Boykot DR og TV2 søg uafhængige kritiske kilder i stedet 

 


 

Den snigende fascisme

Den subtile fascisme ingen ser, sniger sig ind på os hver eneste dag, og vi lever bare videre som den tyske befolkning gjorde det før 2. verdenskrig med Jødeforfølgelser, diskrimination af mindretal, mord, og bogbrændinger, - i Ukraine er fascismen åbenlys, mens Ukraines vestlige allierede langsomt gennem sin identitetspolitik, og selvretfærdige småborgerlighed skaber en ”woke kultur”, hvor man kan ”aflyse” eller ignorere meninger, man ikke kan lide - og det helt åbenlyst. Vi brænder ikke bøger i dag, i stedet  lukker vi af for divergerende synspunkter på nettet. Anderledes tænkende aflyses (cancles) og mister sit job, som under mccharthyismen. Russere betragtes som "laverestående, og de diskrimineres, hvad enten det er sportsfolk, kunstnere, musikere, forfattere, forskere og andre af russisk herkomst, der er tale om. Vestlige medier taler i fuldt alvor om at dræbe russere. Ukrainske nazister har gjort det i Donbas i otte år med vestens velsignelse, og selv Putin siger man offentligt bør snigmyrdes!

Sandheden om Mariopol og byens stålværk


 

 

Jacques Baud om krigen i Ukraine

Jacques Bauds bemærkninger om krigen i Ukraine antyder at den vestlige nyhedsdækning som omtalt andet steds her på Gorms Krønike er fordrejet eller falsk.

Nogle links ser ud til at være blokerede

Tidligere NATO-militæranalytiker som whistleblower i forbindelse med Vestens fortælling om invasionen i Ukraine

Jacques Baud om krigen i Ukraine fortæller det man aldrig hører om i danske og vestlige medier.

Jacques Baud er tidligere oberst i generalstaben, tidligere medlem af den schweiziske strategiske efterretningstjeneste, specialist i østeuropæiske lande. Han blev uddannet i de amerikanske og britiske efterretningstjenester. Han var doktrinchef for FN's fredsoperationer. Han er FN-ekspert i retsstatsprincippet og sikkerhedsinstitutioner og designede og ledede den første flerdimensionelle FN-efterretningstjeneste i Sudan. Han arbejdede for Den Afrikanske Union og var ansvarlig for kampen mod spredning af håndvåben i NATO i 5 år. Han var involveret i samtaler med top russiske militær- og efterretningsembedsmænd lige efter Sovjetunionens fald. Inden for NATO fulgte han den ukrainske krise i 2014 og deltog derefter i bistandsprogrammer til Ukraine. Han er forfatter til flere bøger om efterretninger, krig og terrorisme. 

En af Bauds konklusioner: Når alt kommer til alt, hvad gør konflikten i Ukraine mere uacceptabel end krigen i Irak, Afghanistan eller Libyen? Hvilke sanktioner har vi vedtaget mod dem, der bevidst har løjet for det internationale samfund for at kunne gennemføre uretfærdige, uberettigede og morderiske krige? Forsøgte vi at fordømme det amerikanske folk, der havde løjet for os før krigen i Irak? Har vi overhovedet vedtaget en enkelt sanktion mod de lande, virksomheder eller politikere, der giver næring til konflikten i Yemen, der betragtes som den "værste humanitære katastrofe i verden"? Har vi sanktioneret de lande i Den Europæiske Union, der udøver den mest usle tortur på deres territorium til gavn for USA?

At stille spørgsmålet er at besvare det... og svaret er ikke glorværdigt.

Teksten på engelsk

Højreekstremiske og fascisme i Ukraine 

(Du vil sikkert få samme besked som for Russia Today når du klikker på dette link. Selv en vestlig kilde The George Washington University slipper som "kamelen ikke gennem den vestlige censurs nåleøje") 


 

Bucha massakren

Så længe at man ikke foretager en uafhængig undersøgelse af hvad der egentligt skete i Bucha har nyhederne ingen troværdighed. Vestlige kilder er lige så lidt som russiske kilder troværdige. Og det nytter i alt fald ikke noget at censurere modparten som man gør i de vestlige autoritære samfund der rider på en massepsykotisk paranoid fascistoid bølge

Scott Ritter er tidligere efterretningsofficer i United States Marine Corps. Hans tjeneste  var under FNs våbenkontroltraktater, og han deltog under general Norman Schwarzkopf i Den Persiske Golf under Operation Desert Storm og  i Irak, hvor han førte tilsyn med de påståede masseødelæggelsesvåben (WMD) som FN's våbeninspektør fra 1991 til 1998. Han blev senere en kritiker af USA's udenrigspolitik i Mellemøsten.

Ritter trådte tilbage fra FN's særlige kommission (UNSCOM) den 26. august 1998. Ritter hævdede, at Kommissionen blev undermineret af CIAs infiltration ligesom den manglede støtte fra Washington og FN's Sikkerhedsråd. I 2000 udtalte Ritter, at Irak ikke havde nogen væsentlig WMD-kapacitet. New York Times rapporterede, at Ritter var "den højeste og mest troværdige skeptiker over for Bush-administrationens påstand om, at Hussein skjulte masseødelæggelsesvåben." Ritter har publiceret flere bøger, artikler i medierne og film samt han har forelæst på universiteter. Han har desværre som andre systemkritikere i Vesten været udsat for myndighedernes forfølgelse.

 


 

SF har forladt folkesocialismen

Der var en gang, og sådan kan det blive igen

Jeg havde en interessant kammaratlig diskussion med regionsrådsmedlem for SF Peter Westermann, der demonstrerede, at selv danske venstrefløjspolitikere har ladet sig forføre af CIAs og Big Techs fire apokalyptiske ryttere Amazon, Apple, Google og Facebook. SF har forladt sin oprindelige antimilitaristiske linje, sin NATO kritik og kampen mod USAs imperialisme. Tidligere stod SF for fredsarbejde i den uafhængige fredsbevægelse og alliancefrihed i forhold til supermagterne. Med SFs tiltræden af det såkaldte historiske kompromis og forsøget på at fjerne forsvarsforbeholdet står vi foran et endog meget vigtigt valg i juni.  


 

De fire apokalyptiske ryttere og Ukraine

I de følgende 3 artikler belyses baggrunden for den russiske invasion i Ukraine. Artiklernes udgangspunkt er den omfattende kognitive hjernevask beskrevet i første artikel der pågår via vestlige medier. Venstrefløjens knæfald for NATO og de globale imperialistiske kræfter er i høj grad et tegn på manglende analyse og skoling i basale marxistiske og socialistiske ideologier. Artikel II beskæftiger sig med imperialismen og militarismen som baggrunden for invasionen i Ukraine. Det har hele tiden været NATOs og den globale herskende klasses politik at inddæmme Rusland og omringe landet, så man kan få adgang til naturressourcer og en billig højt uddannet arbejdsstyrke. Et er folkeret noget andet er sikkerhedspolitik, hvor man selvfølgeligt må gå ud fra, at ingen supermagt vil godkende en anden supermagts aggressive intentioner i nærheden af egne grænser. Således var det med Cubakrisen i 1962, og sådan har det været for Rusland siden 90’erne. Artikel III ser mere detaljeret på hvad der skete i Ukraine med Maidankuppet, som USA tilrettelagde. Nazistiske strømninger møder man især i det vestlige Ukraine. Vestmagternes og Vestukraines brud på Minsk aftalen, folkemordet iværksat af nazister i Donbass og Ukraine antyder en autoritær fejlslagen stat, der tillader forfølgelse af mindretal, folkemord, etniske udrensninger og krænkelse af menneskerettigheder.  

Apokalypsens Fire ryttere

Imperialismen står bag USA, NATOs og EUs forsøg på at omringe Rusland.

Nazisme i Ukraine

Oliver Stones Ukraine film 


 

Erhvervsdemokrati og medarbejderejede virksomheder

Den 27/5 afholdt Aalborg University Business School og Center for Arbejdsmarkedsforskning, Aalborg Universitet en konference med deltagelse af politikerne Bertel Haarder fra Venstre og Victoria Velasquez, enhedslisten. Endvidere deltog eksperter og forfattere i arrangementet.  


 

 

The Mother of All Talk Shows (MOATs) med George Galloway

The mother of All Talk Shows med George Galloway giver et andet og mere alsdigt perspektiv på international politik og politisk økonomi. George Galloway er en britisk politiker, tv vært og forfatter. Han er leder af Workers Party of Britain siden 2019, og grundlægger og ledende talsmand for All for Unity . Han præsenterede The Mother of All Talk Shows på Radio Sputnik og Sputnik på RT UK, som blev lukket og cencureret i marts 2022 . Mellem 1987 og 2010, og derefter mellem 2012 og 2015, var han parlamentsmedlem (MP) for fire kredse, først for Arbejderpartiet

Galloway blev født i Dundee , Skotland . Efter at være blevet den yngste formand nogensinde for det skotske arbejderparti i 1981, var han generalsekretær for den London - baserede velgørenhedsorganisation War on Want fra 1983 indtil hans valg som MP for Glasgow Hillhead (senere Glasgow Kelvin ) ved parlamentsvalget i 1987 . I 2003 blev han smidt ud af Arbejderpartiet for at bringe partiet i vanry. Hans anklager omfattede at opildne arabere til at bekæmpe britiske tropper og opfordre britiske tropper til at ikke adlyde ordrer i Irak og Afghanistan 

 


 

 

Economic Update Med Professor Richard Wolf

Programmet "Economic Update" med professor (em) Richard D. Wolff  er et ugentligt nationalt amerikansk program produceret af "Democracy at Work", hvor Wolf er vært. Programmet tager komplekse økonomiske spørgsmål op og giver lytterne information om ikke kun at analysere deres egen økonomiske situation, men økonomien helhed. Ud over at fokusere kritisk på de økonomiske dimensioner i hverdagen - lønninger, job, skatter, gæld, renter, priser og profitter - udforsker programmet også løsninger på den kapitalistiske økonomis problemer, herunder alternative måder at organisere indkomstfordeling, formuefordeling og distribution af varerne og tjenester på. 
 
Arbejdspladsdemokrati er en nonprofit organisation i USA, der på et marxistisk grundlag er fortaler for arbejderkooperativer og demokratiske arbejdspladser som en nøglevej til et andet, stærkere, demokratisk økonomisk system. programmerne udsendes hver uge fra et team af arbejdere. 

 

European Federation of Employee Share Ownership

Konference European Federation of Employee Share Ownership, 2001

Bestyrelses- og æresmedlem - European Federation of Employee Share Ownership, Bruxelles 2001 

http://www.efesonline.org/

http://www.efesonline.org/fasuk111.htm

http://www.efesonline.org/fasuk41.htm

 


 

Åbning af det Det tredje Internationale Polarår i Europaparlamentet, Strasbourg 2007

google-site-verification: google9a1a8715f85fee24.html

Gorm Winther

Ophavsret

Ophavsret sikrer mine rettigheder. Eller sagt på dansk, hvis jeg skriver en tekst eller en bog, tilhører rettighederne til værket mig: Ingen andre må med andre ord anvende det, uden min tilladelse. Det eneste jeg forlanger er at man bruger kildeangivelse.

Ophavsretsloven er beskrevet i §1.

§ 1. Den, som frembringer et litterært eller kunstnerisk værk, har ophavsret til værket, hvad enten dette fremtræder som en i skrift eller tale udtrykt skønlitterær eller faglitterær fremstilling, som musikværk eller sceneværk, som filmværk eller fotografisk værk, som værk af billedkunst, bygningskunst eller brugskunst, eller det er kommet til udtryk på anden måde.

Stk. 2. Kort samt tegninger og andre i grafisk eller plastisk form udførte værker af beskrivende art henregnes til litterære værker.

Stk. 3. Værker i form af edb-programmer henregnes til litterære værker.

 

Gorms Krønike blev etableret 19. November 2016

Sammen med Tom Greiffenberg på sejltur i Nuuk fjorden i 2000

Gorms Krønike blev etableret 19. November 2016 (tæller for neden til højre)