Fængsel på livstid for opmuntring til terrorisme.

 

Præsident Vladimir Putin har iværksat en lovgivning, der indebærer fængsel på livstid for at tilskynde til terrorisme. Yderligere strammes lovgivningen, så der idømmes lange fængselsstraffe for den, der er forsøger at retfærdiggøre terroristiske handlinger.

De, der tilskynder til terrorisme, må imødese alvorlige strafferammer fra mindst otte år i fængsel på samme tid med at der idømmes strenge bøder. De, der findes skyldige i den slags forbrydelser, kan dømmes til et liv bag tremmer, selv i tilfælde hvor ingen bliver dræbt som følge af disse aktiviteter. Før iværksættelsen af den ændrede lovgivning var den maksimale straf for den slags lovovertrædelser "kun" 10 års fængsling.

Bortset fra at indføre længerevarende fængselsstraffe indvarsler den nye lov også et nyt begreb benævnt "terrorpropaganda" i det russiske retssystem. Det fastsættes, at folk kan straffes for at sprede "materialer eller informationer, som propaganderer for den individuelle terroristiske ideologi. "Det er nu også en forbrydelse at gøre sig skyldig i udbredelsen af terroristiske ideer.

Kriminelle der udbreder terrorpropaganda står til samme straf som de, der idømmes en straf på grundlag af "retfærdiggørelse af terrorisme" og "offentlig ondsindet opfordring til at gennemføre terrorisme". Strafferammen varierer fra to til syv år i fængsel afhængigt af hvilket medie eller udtryksform, man anvender m.h.t. at sprede det ondsindede materiale. Brug af massemedierne til at formidle sådan information eller tilskyndelse til samme medfører de tungeste straffe.

Loven blev udarbejdet i juli og siden blev den godkendt af begge kamre i det russiske parlament. Loven trådte i kraft i kølvandet på eksplosionen i St. Petersborg i december 2017, da en hjemmelavet shrapnel-fyldt enhed eksploderede i et supermarked og skadede 13 personer.

Præsident Putin stemplede dette som en terrorhandling, og han har annonceret en intensiveret kamp mod ekstremister. Han opfordrede endvidere myndighederne til at øge indsatsen mod mistænkte terrorister, især dem, der voldeligt modsætter sig en anholdelse.

"Jeg har instrueret direktøren for den føderale sikkerhedstjeneste ... Der skal handles inden for rammerne af loven under tilbageholdelse af mistænkte terrorister. Er der en trussel på politiets liv eller helbred skal vore politibetjente beslutsomt fjerne truslen, der tages ingen fanger, angriberne skal dræbes på stedet," udtaler Putin.

Kilde: Russia Today