https://www.b.dk/nationalt/al-hasan-vil-have-sine-20-boern-og-tre-koner-til-danmark

Når ekstrabladet bringer den slags historier, er man naturligvis skeptisk; men i det her tilfælde må jeg indrømme, at når selv "tante Berlingske" bringer historien, må den være sand. Man tror det er løgn, at systemet kan svigte på den måde. Og set på baggrund af, at de ældre på plejehjem skal nøjes med et ugentligt bad og er ved at gå til liggende i eksprementer, fordi personalet ikke har tid til at skifte bleer - er det hele endnu mere groteskt.

Mens dette og andre ting sker i form af forværringer, nedskæringer og besparelser på den offentlige service, uden produktiviteten øges, har vi en forskruet syriske familiefar Daham Al Hasan med 3 koner og 20 børn. Denne indvandrer kalder sig med sikkerhed flygtning, for ellers ville han ikke være her. Og når han ikke kan få ret til familiesammenføring baseret på et polygamisk forhold, vrider han hænder og knalder røven i modsat retning af Mekka knælende under fredagsbønnen, mens han sender sin klagende sang ned over Fiskerihavnen i Esbjerg. Han mener, at det offentlige skal betale for de resterende koners rejse, ophold og fremtidige liv i Danmark, for ellers bliver han skam både pyskisk syg og endnu mere depraveret end han er i forvejen. Han mener sig berettiget til at lukrere på det offentlige system på samme tid med, at mennesker, der har arbejdet hele livet og betalt skat skal opleve stadige nedskæringer. Og det sker på samtidigt med, at almindelige arbejdende mennesker i den arbejdsdygtige alder fortsat skal betale skat - mens erhverslivet og de multinationale "nassere" gemmer penge væk på Bahama øerne.

Systemet svigter snart på alle områder - og må vi så være fri for alle de her udflugter, der går på det ofte anvendte ord .......jamen, jamen, jamen, jam...jam. jam..ren jammer. For det klynger gungrende hult i ekkodalen. Bureaukrater og professionelle sjælesørgere (læs psykologer), socialarbejdere og andet godtfok siger nemlig belærende til os, at det skam kun er få tilfælde, vi har her, så det skal vi ikke lave så meget ståhej over. Og børnene, ak ja ja bøeeeernene, de kære søde små børn holdes op som gidsler af ansvarsløse forældre med en mellemøstlig baggrund. Forældrene vil nemlig forsørges i et andet land, uden nogensinde at have arbejdet der, endsige har villet lade sig integrere der. Senest har Enhedslistens korngule malkepige Johannittisk og villigt lagt de smørbare fletninger i postkassen med påstanden om, at det skam er det danske samfund, der tager børnene som gidsler. Underforstået, hvis forældrene ikke vil rejse hjem, selvom deres asylansøgninger afvises, skal samfundet påtage sig endnu flere udgifter end det absolut basale, som mange danske fattigbørn må lade sig nøje med. 

Enhedslisten hverken kan, eller vil præsentere os for en samfundsøkonoisk konsekvensberegning på, hvor mange tusinde individer det danske samfund skal tage mere, hvad dette koster alt iberegnet og hvad det vil koste med alle de, der allerede er her, uden at de entydigt kan siges at have bidraget til værditilvæksten i dansk økonomi. Og her gør venstrefløjen så fælles sag med dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Industri assisteret af CEPOS, når der råbes op om en kommende arbejdskraftmangel, alt mens den kunstige intelligens er ved at overtage alt menneskeligt arbejde. Den arbejdskraftmangel skal udlignes med en forceret indvandring af dels underbetalte EU borgere fra Østeuropa, dels ikke-EU borgere fra Mellemøsten og Afrika. Det går så ikke i alle tilfælde på den måde, fordi mange gerne lader sig nøje med overførselsindkomster fra det offentlige i stedet for at skabe arbejdsværdier. Forude venter flere økonomiske kriser, når den samlede efterspørgsel falder i takt med, at lønningerne presses i bund. Havde alle disse mennesker, der påstår, de er Marxister, læst den "hvidskæggede grundigt", ville de naturigvis have kunnet se, at indvandrer problematikken ikke handler om medmenneskelighed, men om et økonomisk systemsvigt. De ville havde fokuseret på en ny økonomisk verdensorden i stedet for at holde hånden over "bevidste arbejdssky elementer", der hverken passer ind i Danmark, eller det land de kommer fra. For kun menneskeligt arbejde kan lede til udvikling og kun vi kan sparke den udvikling i gang, der standser masseemmigrationen. Massive overførsler af akkumuleret arbejde (læs profit der bliver til ophobet kapital) er svaret på ny-liberalismens falske budskaber og de jernhårde klassiske love i markedsøkonomien, der igen spiller fallit.